<<<
www hermitphoto.cz / život starého člověka / 2019
>>>
Soumrak na Švédově stole. Foto: Marek Gyaneshwarpuri, samospoušť 2019.
Soumrak na Švédově stole (2019).

© Svámí Gyaneshwarpuri