<<<
www hermitphoto.cz / život starého člověka / 2010
>>>
Průzkum dutin a tajné skrýše v pilíři s kazatelnou chrámu Panny Marie ve Křtinách. Foto: Marek Gyaneshwarpuri, samospoušť 2009.
Průzkum dutin a tajné skrýše v pilíři s kazatelnou chrámu Panny Marie ve Křtinách (2010).

© Svámí Gyaneshwarpuri