<<<
www hermitphoto.cz / život starého člověka / 2008
>>>
Zaměřování chodby pod severním ambitem chrámu Panny Marie ve Křtinách (2008).  Foto: Marek Gyaneshwarpuri, samospoušť 2008.
Zaměřování chodby pod severním ambitem chrámu Panny Marie ve Křtinách (2008).

© Svámí Gyaneshwarpuri